Zahvaljujući ineraktivnom adresaru na web stranicama udruge IGET saznajte sve detalje o tome GDJE u svojoj blizini možete obaviti vama nužne dijagnostičke postupke koji su vam potrebni na putu liječenja gastrointestinalnih tumora: kolonoskopija, gastroskopija, MR, markeri… Podijelite ovu poveznicu sa svima onima za koje mislite da će im dobro doći.

Markeri CEA / Ca19-9 / AFP

Found 40 listings