KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – Vinogradska

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb
Telefon: 01 3787 111
Adresa:
Vinogradska cesta 29, Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska 10000
Opis:

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

Zavod za onkologiju i radioterapiju
Zavod za nuklearnu medicinu

Tumorski markeri se mogu izvaditi u Zavodu za nuklearnu medicinu, Laboratorij za dijagnostiku tumorskih biljega

Online naručivanje

Contact Information
Web stranica: