KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Adresa:
Kišpatićeva 12, Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska 10000
Opis:

Klinika/Odjel: Klinika za unutarnje bolesti, Odjel za intervencijsku gastroenterologiju

  • Potrebna uputnica
  • Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu.
  • Mogućnost naručivanja osobno ili putem obrasca za naručivanje
  • Informacije na telefon 01 2388 041, radnim danom od 13,30 do 14,30 sati
  • Email: predbiljezbe.intervencijska.gastroenterologija@kbc-zagreb.hr

Tumorski biljezi se mogu izvaditi u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku