Ukoliko želite postati član/ica Udruge IGET možete se učlaniti online.

ONLINE PRISTUPNICA

Vrsta članstva *
Želim primati obavijesti od Udruge *

IZJAVA UDRUGE IGET O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA UDRUGE

Udruga IGET prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih članova navedene u Pristupnici u skladu s odredbama Zakona o udrugama i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Članski podaci uneseni u Popis članova na temelju Pristupnice čuvaju se trajno. Popis članova vodi elektronski glavni tajnik Udruge, a podatci se unose na temelju popunjene pristupnice i uplaćene članarine. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Udruga osobne podatke svojih članova ne ustupa i ne prodaje trećim stranama. U slučaju izmjene ove Izjave, ista za člana Udruge nije obvezujuća sve dok ne potvrdi da je suglasan s njezinim izmjenama.

Na Vaš pisani zahtjev Vaši podaci će biti brisani iz registra.

IZJAVA ČLANA UDRUGE IGET O DAVANJU PRIVOLE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA Ispunjavanjem i predajom ove Pristupnice dajem dobrovoljnu privolu udruzi IGET da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke navedene u Pristupnici u svrhu poslovanja Udruge, sukladno Zakonu o udrugama, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim pozitivnim zakonskim propisima koje je Udruga dužna provoditi te gore navedenom Izjavom udruge IGET o prikupljanju i obradi osobnih podataka članova Udruge. Također dajem privolu da se moje ime, prezime, i fotografije objavljuju sve dok sam član Udruge: (1) u objavama o provedenim aktivnostima na kojima sam sudjelovao/la i to: u tiskanim i digitalnim izdanjima Udruge, u priopćenjima za javnost, na mrežnim stranicama Udruge i na stranicama kojima Udruga upravlja na društvenim mrežama. Potvrđujem da sam upoznat/a kako u bilo koje vrijeme navedene privole mogu povući dijelom ili u cijelosti dostavom pisane izjave na poštansku ili e-mail adresu Udruge.

Pročitao/la sam Izjavu i potvrđujem svoju suglasnost.

Napomena:

Polja označena zvjezdicom su obavezna. Elektronska pristupnica prihvaća se kao punovažna ako je pravilno i u potpunosti ispunjena s obaveznim podacima. Elektronska pristupnica smatra se vlastoručno potpisanom ako je nakon ispunjenja obaveznih polja odabrana opcija “Pročitao/la sam Izjavu i potvrđujem svoju suglasnost”.

Godišnja članarina iznosi 5,00 eura za fizičku osobu i teče od dana uplate.

Uplaćuje se na račun u banci Raiffeisenbank Austria d.d.: IBAN: HR5324840081135187485

Nakon što ispunite pristupnicu, uplatite članarinu. Godišnja članarina iznosi 5,00 eura za fizičku osobu. Uplatnicu možete uplatiti u pošti, banci, Fini ili internetskim bankarstvom.

Članarinu možete platiti skeniranjem barkoda putem vaše mobilne aplikacije:

Članarina - barkod

Podaci za plaćanje:

Naziv: Institut za gastroenterološke tumore
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Naziv banke: Raiffeisenbank Austria d.d.
Žiro-račun: IBAN: HR5324840081135187485
Svrha/opis: Članarina
Podaci o uplatitelju: Vaše ime i prezime

Potvrdu o uplati (ili napomena u e-mail-u o datumu uplate) pošaljite na našu adresu: info@iget.hr.

Slanje pristupnice za fizičke osobe putem pošte

Ukoliko vam više odgovara, možete ispuniti pristupnicu u word-u. Ispunjenu pristupnicu i potvrdu o uplati članarine pošaljite na adresu Udruge:

Institut za gastroenterološke tumore
Ilica 197
10000 Zagreb