Digestive Cancers Europe

Digestive Cancers Europe (DiCE) je europska krovna organizacija velike skupine nacionalnih udruga pacijenata s  gastroenterološkim tumorima (kolorektalni karcinom, karcinom želuca, jetre, jednjaka, gušterače i ostali rijetki karcinomi).  DiCE predstavlja 900 000 ljudi koji svake godine u Europi dobiju dijagnozu nekog od oblika tumora probavnog trakta, kao i 1,5 milijuna preživjelih od probavnog karcinoma, te zastupa obitelji 600 000 pacijenata koji umiru svake godine od probavnih karcinoma. DiCE povezuje 32 udruge u Europi.

Glavna misija je doprinijeti ranoj dijagnozi i smanjenoj smrtnosti od probavnih karcinoma te povećati sveukupno preživljavanje i kvalitetu života pacijenata. U Europi godišnje oko 800.000 građana dijagnosticira rak probavnog sustava, a 500.000 ih umre. Činjenice pokazuju da se značajan dio ove smrti može izbjeći.

Digestive Cancers Europe

Kolorektalni karcinom je najučestaliji gastrointestinalni tumor u Europi. Njegovim otkrivanjem u ranom stadiju bolesti produžuje se preživljenje pacijenta. Ranim otkrivanjem s financijske strane dolazi do uštede i novac koji bi se utrošio za liječenje istog tog pacijenta da je otkriven u poodmakloj bolesti može se utrošiti za poboljšanje zdravstvene skrbi i otkrivanje što više pacijenata u ranoj fazi bolesti.

Kako bi što više pacijenata bilo otkriveno u ranoj fazi bolesti  svaka država članica ima aktivne programe probira kojima poziva građane 50-74 godine na test okultnog krvarenja u stolici. Samo je Slovenija postigla cilj s više od 65% sudionika koji su se odazvali probirnom testiranju. S obzirom na važnost uspostavljanja programa probira za kolorektalni karcinom na nacionalnoj razini DiCE je 2020. godine izdala Zajedničku izjavu (Joint Statement) kojom:

  • zahtijeva od europskih institucija i vlada država članica Europske unije da prepoznaju učinkovitost programa probira i središnju ulogu koju imaju izgradnja uspješnih preventivnih inicijativa u društvima
  • potiče države članice EU da dijele najbolje postupke i primjenjuju ih u skladu sa svojim opredjeljenjem
  • poziva europske institucije i države članice EU-a da ulaganje u programe probira stave u prvi plan svojih zdravstvenih prioriteta
  • poziva na upotrebu multidisciplinarnog pristupa, ključnog za vođenje uspješnog programa probira, uključujući psiho-socijalne aspekte, informacijske sustave, dobro praćenje i povratne informacije

Korištenje najboljih postupaka dijagnosticiranja i liječenja može spasiti puno života. Nažalost, nema niti jedne zemlje u Europi u kojoj se takvi postupci primjenjuju sustavno. Svrha ove organizacije je uskladiti načine provođenje postupaka u svakoj zemlji članici kako bi svi europski  građani mogli dobiti  jednak pristup visokokvalitetnoj skrbi.