Jakša Filipović-Čugura

Jakša Filipović-Čugura

Jakša Filipović-Čugura je specijalist abdominalne kirurgije koji se bavi pretežno kirurgijom želuca i endokrinološkom kirurgijom u KBC Sestre milosrdnice. Docent je na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Kao potpredsjednik Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju, član Europskog udruženja za endoskopsku kirurgiju,  International Gastric Cancer Association-Cancer Institute Ariake i Endokrinološkog društva sudjeluje u nizu međunardonih programa. Sustavno sudjeluje u edukaciji specijalizanata i studenata za što je dobio i priznanje Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Od 2022 je član IGET i od 2023 se aktivno uključuje u programe i aktivnosti vezane uz karcinom želuca.