Istraživanja – Ukratko

Klinička ispitivanja pružaju brojne prednosti naspram standardnog pristupa liječenja. Pacijenti često zbog neznanja komentiraju da će biti “pokusni kunići” ukoliko sudjeluju u kliničkom ispitivanju, no to jednostavno nije tako. Naime, svako kliničko ispitivanje je dizajnirano tako da pacijent mora dobiti standardnu terapiju, a lijekovi koji se ispituju predstavljaju nadstandard. U protivnom, etička povjerenstva i agencije za lijekove neće odobriti kliničko ispitivanje. Ovo su prednosti sudjelovanja u kliničkom ispitivanju:

  • Prilika za najnoviju terapiju. Najnovije terapije u pravilu imaju bolju učinkovitost, manje nuspojava i/ili jednostavniji način primjene, u protivnom se novi lijekovi ne bi ni razvijali.
  • Dostupnost. Pacijenti u kliničkom ispitivanju dobivaju standardnu terapiju ili ispitivani lijek, dakle niti jedan pacijent neće biti zakinut za terapiju koja je dokazano učinkovita u pojedinoj bolesti.
  • Vrhunska zdravstvena skrb. Pacijenti koji dobivaju standardnu terapiju ili placebo također dobiju vrhunsku zdravstvenu skrb kakvu nije moguće dobiti u standardnom zdravstvenom sustavu (bilo privatnom ili državnom).
  • Pretrage u najkraćem vremenskom roku. Sve pretrage se odrađuju u najkraćem vremenskom roku, često u najmodernijim ustanovama, bez naručivanja, uputnica i bilo kakvih troškova za pacijenta.
  • Pokrivenost troškova. U potpunosti su pokriveni studijski troškovi (uključujući troškove svih potrebnih pretraga prije i tijekom studije) te svi putni troškovi. Pacijentima koji žive daleko od ustanove gdje se provodi istraživanje, često je omogućen smještaj u hotelu za vrijeme trajanja pretraga i terapije.
  • Monitoring tijeka liječenja. Tijek liječenja pomno prati liječnik specijalist u ustanovi u kojoj se ispitivanje provodi, ali i vrhunski stručnjak u inozemstvu koji nadgleda cijelo ispitivanje. Dakle, pacijent stalno dobiva drugo mišljenje i vrhunsku zdravstvenu skrb.
  • Veće terapijske mogućnosti u budućnosti. Bez kliničkih ispitivanja ne bi bilo ni novih lijekova niti napretka medicinske znanosti. Sudjelovanjem u kliničkom ispitivanju povećavate vjerojatnost da će buduće generacije imati veće terapijske mogućnosti.

Zaključno možemo reći kako su u kliničkim ispitivanjima svi na dobitku: pacijenti koji dobivaju vrhunsku zdravstvenu skrb, javni zdravstveni sustav koji ne mora plaćati troškove dijagnostike i liječenja dok pacijent sudjeluje u ispitivanju i liječnici koji su na taj način povezani s najvećim svjetskim dostignućima u medicini.