ljiljana mayer

Ljiljana Mayer

Ljiljana Mayer je završila studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Ona je specijalist medicinske biokemije zaposlena na radnom mjestu voditeljice Odjela za medicinsku biokemiju u onkologiji Klinike za tumore KBC Sestre milosrdnice. Prije toga je utemeljila dva medicinsko-biokemijska laboratorija, te radila kao asistent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnica je godišnje nagrade za najbolji znanstveni rad  Hrvatskog društva medicinskih biokemičara i godišnje nagrade za Biomedicinu koju dodjeljuje AMAC-UK (Almae Matris Alumini Croaticae; United Kingdom Association of alumini and friends of croatian universities).

  1. je izabrana naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Od 2017. do 2022.  obnašala je funkciju predsjednice Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Autorica je 25 znanstvenih i stručnih radova, 3 poglavlja u knjizi i 26 kongresnih priopćenja. Sudjelovala je u neposrednoj organizaciji 4 znanstveno-stručna skupa.

Područja interesa su joj aktivna primjena postojećih i uvođenje novih biokemijskih parametara s ciljem poboljšanja dijagnostike i praćenja onkoloških bolesnika (intraoperativni PTH, cirkulirajući HER2, FIT, Zagreb score, tekuća biopsija).