Iva Kirac
Iva Kirackirurška onkologija i abdominalna kirurgija
Iva Kirac je specijalistica kirurške onkologije i abdominalne kirurgije koja radi u Klinici za tumore KBC Sestre Milosrdnice.
Ljiljana Mayer
Ljiljana Mayermedicinska biokemija
Ljiljana Mayer je specijalist medicinske biokemije zaposlena na radnom mjestu voditeljice Odjela za medicinsku biokemiju u onkologiji Klinike za tumore KBC Sestre milosrdnice.
Siniša Varga
Siniša Vargameđunarodni konzultant i predavač
Dr. Varga je međunarodni konzultant za Svjetsku banku, Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Europsku komisiju, kao i za klijente iz javnog i privatnog sektora te predavač u upravljanju zdravstvenom zaštitom na nekoliko sveučilišta i fakulteta.
Jakša Filipović-Čugur
Jakša Filipović-Čugurabdominalna kirurgija
Jakša Filipović-Čugura je specijalist abdominalne kirurgije koji se bavi pretežno kirurgijom želuca i endokrinološkom kirurgijom u KBC Sestre milosrdnice.