Naš tim

Irena Slunjski

Irena Slunjski stručnjakinja je za civilno društvo s više od 22 godine iskustva. Ima dokazane rezultate u radu na jačanju organizacija civilnog društva širom Balkana i istočne Europe. Iskustvo rada u regiji omogućilo joj je duboko razumijevanje pejzaža civilnog društva u regiji WBT. Gđa Slunjski ima iskustvo u izgradnji kapaciteta OCD -a u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini u pružanju tehničke pomoći, procjeni potreba, strateškom planiranju, praćenju i evaluaciji projekata i programa. Tijekom svog rada pružala je tehničku pomoć više od 500 OCD -a.

Tijekom rada na projektu TACSO (od 2009. do 2013.) blisko je surađivala s Vladinim uredom za suradnju s nevladinim organizacijama u Hrvatskoj.
Bila je zadužena za pružanje tehničke pomoći Vladinom uredu za suradnju s nevladinim organizacijama, kao i OCD -ima u Hrvatskoj te Nacionalnom vijeću za razvoj civilnog društva.

Gđa Slunjski je intenzivno surađivala s USAID-om od 2002. do 2015. godine na Balkanu u provedbi i evaluaciji programa. Posjeduje značajno iskustvo u oblikovanju programa, praćenju i evaluaciji te razvoju pokazatelja. Od svibnja do kolovoza 2015. bila je dio tima koji je provodio srednjoročnu evaluaciju USAID-ovog programa za napredovanje civilnog društva u Srbiji (10, 2 milijuna USD). Svrha evaluacije bila je provesti i neovisno pregledati završetak prve faze USAID -ovog Projekta civilnog društva u Srbiji (CSF).

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (1991. - 1997.), Magistar socijalnog rada

Akademija za razvoj filantropije, Poljska (2004), Obuka za trenere - Mobilizacija lokalnih resursa

Sveučilište u Manchesteru, srpanj 2009, Evaluacija istraživanja na sveučilištima

TACSO, travanj 2011, Trener metodologije buduće pretrage 


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (2015), Certifikat iz područja javne nabave 

Iva Kirac

Iva Kirac je specijalistica kirurške onkologije i abdominalne kirurgije koja radi u  Klinici za tumore KBC  Sestre Milosrdnice. Kao kirurg, Iva je stjecala iskustvo kroz obrazovanje u Pragu, Padovi, Parizu, New Yorku, Bostonu i Tokiju, a glavni interes bili su gastrointestinalni zloćudni tumori, kako u kliničkom tako i u istraživačkom radu. 


U suradnji sa Sveučilištem u Edinburghu, obranila je doktorski rad iz genetike tumora debelog crijeva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Slijedeći trend primijenjene genetike, bila je dio tima koji je osnovao Genetsko onkološko savjetovalište u Hrvatskoj- u Klinici za tumore. Dio jedinice posvećen je istraživanju heterogenosti tumora, selektivnom terapijskom odgovoru i biomarkerima krvi u raku debelog crijeva i dojke. Kroz ove aktivnosti postaje  članica COST akcije i konzorcija COGENT suradnica u studiji SOCCS; trenutno je autorica 36 indeksiranih publikacija (Nature Genetics, PloSone, Surgical Endoscopy), koautorica u poglavlju knjige i ko -urednica udžbenika o kirurgiji. 


Dio vremena volontira u Centru za umjetnost i medicinu, jedinstvenoj bolničkoj jedinici kojoj je cilj humanizirati bolničko okruženje kroz intervencije u okruženju i podržati skrb kroz umjetničke terapije.

Ljiljana Mayer

Ljiljana Mayer je završila studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokmijskom fakultetu Sveučilišta u Zargrebu 1994. godine.  Ona je specijalist medicinske biokemije zaposlena godinama na radnom mjestu voditeljice Odjela za medicinsku biokemiju u onkologiji Klinike za tumore KBC Sestre milosrdnice. Prije toga je utemeljila dva medicinsko-biokemijska laboratorija, te radila kao asistent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveušilišta u Zagrebu. 


Dobitnica je godišnje nagrada za najbolji znanstveni rad  Hrvatskog društva medicinskih biokemičara i godišnje nagrada za Biomedicinu koju dodjeljuje AMAC-UK (Almae Matris Alumini Croaticae; United Kingdom Association of alumini and friends of croatian universities). Znanstvena je suradnica na suradnica Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluju u izvođenju nastave kolegija Farmakoterapija, Dijagnostika malignih tumora i  Medicinsko-biokemijski laboratorij u sustavu zdravstva. 


Članica je  Povjerenstva za osiguranje kvalitete i Radne skupine za reviziju studijskih programa farmacije i medicinske biokemije  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. obnaša funkciju predsjednice Hrvatske komore medicinskih biokemičara.  

Autorica je 25 znanstvenih i stručnih radova, 3 poglavlja u knjizi i 26 kongresnih priopćenja. Sudjelovala je je u neposrednoj organizaciji 4 znanstveno-stručna skupa. 


Područja interesa su joj aktivna primjena postojećih i uvođenje novih biokemijskih parametara s ciljem poboljšanja dijagnostike i praćenja onkoloških bolesnika (intraoperativni PTH, cirkulirajući HER2, FIT, Zagreb score).

Siniša Varga

Dr. Varga je međunarodni konzultant za Svjetsku banku, Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Europsku komisiju, kao i za klijente iz javnog i privatnog sektora te predavač u upravljanju zdravstvenom zaštitom na nekoliko sveučilišta i fakulteta.


U prošlosti je obnašao sljedeće dužnosti: saborski zastupnik 2016.-2020. (član Odbora za zdravstvenu i socijalnu politiku, Odbora za europske poslove i Odbora za ravnopravnost spolova). Ministar zdravstva 2014.-2016., Direktor HZZO-a 2012.-2014., Projekt Svjetske banke Srbija 2019.-2021. Predsjednik Upravnog vijeća Psihijatrijske nastavne bolnice Vrapće 2010.-2012., Projekt Svjetske banke u Bosni i Hercegovini 2006.-2008., član Pregovaračkog povjerenstva za članstvo u EU 2005.-2006., pomoćnik ministra zdravstva 2002.-2004. (U to vrijeme i predsjednik Ministarskog odbora za zdravstvenu informatiku), pomoćnik ravnatelja Kliničke bolnice Dubrava 2000.-2002., Projekt Svjetske banke Hrvatska 1999.-2002. te voditelj Jedinice za maksilofacijalnu rehabilitaciju KB Dubrava 1992.-2020.


Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990., 1997. godine završio specijalizaciju iz stomatološke protetike, licencirani je menadžer i auditor kvalitete (ISO 9001, 14000, 22000, MDD itd.), Završio je magistarski poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu za upravljanje zdravstvenim resursima, kao i diplomaciju te doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 

Ime i prezime
Kontakt telefon
Email adresa*
Vaš upit
Pošaljite