Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) Skupština udruge Institut za gastroenterološke tumore, održana dana 22. prosinca 2020. godine u Zagrebu, donijela je STATUT Udruge Institut za gastroenterološke tumore (IGET).

Download: Statut udruge Institut za gastroenterološke tumore IGET