Skupovi

Uskoro na stranici:

  • održani skupovi
  • skupovi u najavi

Kako bi mogli sudjelovati na skupovima kao predavač potrebna je prethodna registracija te potvrda privole za obradu Vaših podataka kao i korištenje fotografija i video zapisa sa stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova i sl, za objave na redovnim komunikacijskim kanalima Youtube, Facebook i sl. Informacije o registraciji i potrebne privole će biti pravovremeno objavljene na web stranici.