Udruga Iget je tijekom vremena primila zamjetan niz pitanja bolesnika koji boluju od gastroenteroloških tumora a odnose se na način (odnosno put) pomoću kojeg mogu ostvariti prava koja im pripadaju iz područja: zaštite prava pacijenata, zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja i socijalne skrbi. Stoga, udruga Iget je odlučila angažitati pravnog savjetnika s dugogodišnjem iskustvom iz ovog područja. Organiziran je interaktivni sastanak s pacijentima na kojem su se pokušale locirati najčešće prepreke na koje pacijenti nailaze na putu ostvarivanja svojih prava. Sastanak će se održati danas, 18.12. u 14,00 sati s temom o pravima pacijenata.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na mail info@iget.hr