Novosti


Savjeti i informativne radionice

IGET u suradnji sa Zagrebačkom ligom protiv raka organizira: Ponedjeljkom od 14-16 sati savjeti za njegu rane i stome.   Ivanka Benčić  (telefonski ili u prostorima Zagrebačke lige protiv raka, Ilica 197,…


Mjesec borbe protiv kolorektalnog raka u Europi

Ožujak je bio prvi puta u Hrvatskoj službeno proglasen Mjesecom borbe protiv kolorektalnog raka u Europi (ECCAM engl. European Colorectal Cancer Awareness Month) odgovaramo na pitanja koja su stvarno važna….