Osobe oboljele od onkoloških bolesti mogu ostvariti prava iz sustava:

Pojedina prava iz navedenih sustava mogu se ostvarivati ako su ispunjeni propisani uvjeti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima te pravnim aktima javnih tijela i to pri pravnim osobama i tijelima koji su nadležni za provedbu pojedinih prava.

Prava koja mogu ostvariti osobe oboljele od onkoloških bolesti odnose se na ostvarivanje pojedinih oblika zdravstvene zaštite prilikom liječenja i rehabilitacije te na novčane naknade, određena davanja iz domene socijalne skrbi, pomoć u životnim i radnim uvjetima, zaštitu od diskriminacije, nepropisnog postupanja, ostvarivanje određenih pogodnosti, odnosno pomoć pri ostvarivanju prava.

Pregled pojedinih prava koje, pod određenim propisanim uvjetima, mogu ostvarivati osobe oboljele od onkoloških bolesti te nadležna tijela koja ih provede navedene su po pojedinim sustavima.