U Galeriji Klovićevi dvori održana je tribina na temu prava pacijenata, organizirana od strane udruge IGET uz podršku pravnika.

Predstavljen je sistematiziran prikaz prava pacijenata temeljen na recentnim zakonskim aktima, uključujući prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te sustava socijalne skrbi. Na tribini su sudjelovali pacijenti, predstavnici Ministarstva zdravstva RH, HZZO-a, Koalicije udruga u zdravstvu, Digestive Cancers Europe, Grada Zagreba i drugih relevantnih institucija.

Cilj je bio informirati pacijente o njihovim pravima i osigurati širu diseminaciju informacija putem medija. Ravnatelj Galerije uručio je pacijentima kartice za slobodan ulaz na izložbe.