IGET u suradnji sa Zagrebačkom ligom protiv raka organizira:

Ponedjeljkom od 14-16 sati savjeti za njegu rane i stome.  

Ivanka Benčić 

(telefonski ili u prostorima Zagrebačke lige protiv raka, Ilica 197, Zagreb) 

Utorkom od 14,30-15,30 sati informativne radionice o  psihoonkološkim terapijskim opcijama

(u prostorima Zagrebačke lige protiv raka, Ilica 197, Zagreb) 

Seriju započinje Ljiljana Vukota iz Udruge Sve za nju

Srijedom od 14-15 sati informativne radionice o nutritivnim opcijama kod prevencije i liječenja gastrointestinalnih tumora

(u prostorima Zagrebačke lige protiv raka, Ilica 197, Zagreb) 

Seriju započinje Sandra Pavić Drašković

Petkom od 14-16 sati savjeti za pravna pitanja i prava pacijenata s gastrointestinalnim tumorima

(u prostorima Zagrebačke lige protiv raka, Ilica 197, Zagreb)   

Jasna Pap

 

ZDRAVI DORUČAK

svaku zadnju srijedu u mjesecu u 14 sati u suradnji s mag. pharm. SANDROM PAVIĆ DRAŠKOVIĆ. Radionice se održavaju u Zagrebačkoj Ligi protiv raka, Prizemlje Klinike za tumore – Ilica 197.

 

Za sve aktivnosti je potrebna najava na info@iget.hr ili 095 5578587 (telefonom utorak i četvrtak između 11-14 sati).