Siniša Varga

Dr. Varga je međunarodni konzultant za Svjetsku banku, Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Europsku komisiju, kao i za klijente iz javnog i privatnog sektora te predavač u upravljanju zdravstvenom zaštitom na nekoliko sveučilišta i fakulteta.

U prošlosti je obnašao sljedeće dužnosti: saborski zastupnik 2016.-2020. (član Odbora za zdravstvenu i socijalnu politiku, Odbora za europske poslove i Odbora za ravnopravnost spolova). Ministar zdravstva 2014.-2016., Direktor HZZO-a 2012.-2014., Projekt Svjetske banke Srbija 2019.-2021. Predsjednik Upravnog vijeća Psihijatrijske nastavne bolnice Vrapće 2010.-2012., Projekt Svjetske banke u Bosni i Hercegovini 2006.-2008., član Pregovaračkog povjerenstva za članstvo u EU 2005.-2006., pomoćnik ministra zdravstva 2002.-2004. (U to vrijeme i predsjednik Ministarskog odbora za zdravstvenu informatiku), pomoćnik ravnatelja Kliničke bolnice Dubrava 2000.-2002., Projekt Svjetske banke Hrvatska 1999.-2002. te voditelj Jedinice za maksilofacijalnu rehabilitaciju KB Dubrava 1992.-2020.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu 1990., 1997. godine završio specijalizaciju iz stomatološke protetike, licencirani je menadžer i auditor kvalitete (ISO 9001, 14000, 22000, MDD itd.), Završio je magistarski poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu za upravljanje zdravstvenim resursima, kao i diplomaciju te doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.